เรื่อง :การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 6/30/2021 3:49:35 PM

 

06-30-2021ประกาศสอบ.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com