เรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา(Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองดูน หมู่ที่ 10 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 7/6/2021 4:39:31 PM

 

07-06-2021ประกาศ.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com