เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทน อส . ประจำเดือน กรกฎาคม 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 7/23/2021 11:08:39 AM

 รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทน อส . ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปรับขั่น (รอบ 1 เมษายน - กันยายน 2564)

07-23-2021doc03576720210723104413_compressed 1.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com