เรื่อง :ทุนการศึกษาฯ ในและต่างประเทศของกรมการปกครอง (ก.ค.)


โดย : ชนวรรณ  แก้วพรหม   อับโหลดวันที่ : 7/23/2021 2:49:02 PM

 

07-23-2021ทุน กค..pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com