เรื่อง :สำรวจความพึงพอใจของการรับชมการประชุมประจำเดือน ข้อสั่งการทางราชการ ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์ กรมการปกครอง (DOPA Channel)


โดย : ชนวรรณ  แก้วพรหม   อับโหลดวันที่ : 7/23/2021 3:20:18 PM

 

07-23-2021134.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com