เรื่อง :การสำรวจและทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 7/27/2021 9:03:18 AM

 

07-27-2021ทำลายเอกสาร.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com