เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก อส. อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : น้ำขุ่น     อับโหลดวันที่ : 8/26/2021 10:03:04 AM

 

08-26-2021รายการซ๋อม 64000.pdf  

 

08-26-2021ปร 5 64000.pdf"08-26-2021บก 01.pdf"08-26-2021ปร 4 640000.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com