เรื่อง :ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร


โดย : พิบูลมังสาหาร     อับโหลดวันที่ : 8/31/2021 9:30:51 AM

 

08-31-2021CCF31082564.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com