เรื่อง :ส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบอทนการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564)


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 9/10/2021 4:27:47 PM

 

09-10-2021ว4504.pdf  

 

09-10-2021ว19352.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com