เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอก(ลำห้วยซัน) บ.โนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณปากกว้าง 20 ม. ยาว 892 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,272 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 9/14/2021 1:47:24 PM

 

09-14-2021แบบ-บก.01 ลำห้วยซัน.pdf  

 

09-14-2021แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน ลำห้วยซัน.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com