เรื่อง :ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9


โดย : เมืองอุบลราชธานี     อับโหลดวันที่ : 9/15/2021 8:06:59 AM

 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ) ตามแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6

09-15-2021แบบ บก.01 ก่อสร้างบ้านพักนอ.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com