เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System)ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 9/15/2021 9:50:30 AM

 

09-15-2021บก.01.pdf  

 

09-15-2021บก.06.pdf"09-15-2021ปร.4(2).pdf"09-15-2021ปร.4.pdf"09-15-2021ปร.5 (ก).pdf"09-15-2021ปร.5(ข).pdf"09-15-2021ปร.6.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com