เรื่อง :เรียน นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน ม่วงสามสิบ และ เหล่าเสือโก้ก เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เพื่อสรรหาพนักงานราชการทั่วไปฯ


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 9/20/2021 4:08:12 PM

 

09-20-2021423.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com