เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลาน คสล. หน้ากองร้อย อส. อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 10/29/2021 2:50:44 PM

 

10-29-2021คสล.หน้ากองร้อยอส.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com