เรื่อง :ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ด้านข้างที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 10/29/2021 3:27:49 PM

 

10-29-2021คสล.ข้างที่ว่าการอ.ตาลสุม.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com