เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/15/2021 3:31:23 PM

 

11-15-2021doc05658120211115153357.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com