เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อย อส ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 11/23/2021 9:55:03 PM

 ก่อสร้างกองร้อย อส ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อ.เขื่องใน

11-23-2021บก 01กองร้อย อส.ที่ 10.pdf  

 

11-24-2021ปร 6 กองร้อย.pdf"11-24-2021ปร.5 กองร้อย.pdf"11-24-2021ปร.4 กองร้อย.pdf"11-24-2021ปร.5 กองร้อย 2.pdf"11-24-2021ปร.4กองร้อย 2.pdf"11-24-2021ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com