เรื่อง :ขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 11/25/2021 1:17:04 PM

 

11-25-2021878.pdf  

 

11-25-2021879.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com