เรื่อง :การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่ ประจำปี 2564


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 11/25/2021 3:40:23 PM

 

11-25-2021883.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com