เรื่อง :แจ้งเลขที่สินทรัพย์หลักในการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 12/2/2021 11:08:18 AM

 

12-02-2021doc05955220211202110740.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com