เรื่อง :ประกาศจังหวัดเรื่องขายทอดตลาดอาคารกองร้อย อส.อ.เขื่องใน(หลังเก่า)


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 12/7/2021 9:23:24 PM

 

12-07-2021ประกาศจังหวัดอุบล.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com