เรื่อง :แจ้งเลขที่หลักสินทรัพย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน (เพิ่มเติม)


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 1/4/2022 1:46:11 PM

 

01-04-2022doc06427920220104125825.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com