เรื่อง :ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 25 มกราคม 2565


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 1/25/2022 10:23:25 AM

 

01-25-2022doc06829320220125095820.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com