เรื่อง :รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 5/14/2022 9:03:50 AM

 

05-14-2022doc08712320220514091004.pdf  

 

05-14-2022doc08712420220514091018.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com