เรื่อง :ขอรับข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร


โดย : ปรียา  จึงมั่นคง   อับโหลดวันที่ : 6/22/2022 2:09:40 PM

 

06-22-2022สถานประกอบการ120220622_14174292.pdf  

 

06-22-2022สถานประกอบการ220220622_14181136.pdf"06-22-2022สถานประกอบการ320220622_14184279.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com