เรื่อง :(ถึงอำเภอเดชอุดม และอำเภอบุณฑริก) การประเมินหมู่บ้านอยู่เย็นระดับเขต


โดย : ชนินันท์  น้อยมิ่ง   อับโหลดวันที่ : 6/23/2022 1:35:14 PM

 

06-23-2022หมู่บ้านอยู่เย็น067.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com