เรื่อง :ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 6/23/2022 4:35:54 PM

 

06-23-202224799_24801_ย้าย27มิย2565 อำเภอ.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com