เรื่อง :รายงานสรุปจำนวนประชากร บ้าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.pdf


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 6/27/2022 11:10:17 AM

 

06-27-2022รายงาน.p  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com