เรื่อง :ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินสงเคาะห์ศพครั้งที่ 2 (งวดสุดท้าย )


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 8/3/2022 10:51:16 AM

 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลฯ และอำเภอวารินชำราบ

08-03-2022doc10283320220803103949.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com