เรื่อง :การดำเนินการเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565


โดย : สุวิทย์  อินลี   อับโหลดวันที่ : 8/3/2022 1:48:31 PM

 

08-03-2022วันกำนัน ผญบ..pdf  

 

08-03-2022สารวันกำนัน ผญบ..pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com