เรื่อง :ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงิประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 8/3/2022 3:39:44 PM

 

08-03-2022doc10304120220803154551.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com