เรื่อง :เอกสารการกำหนดตำแหน่งการพัฒนาของอำเภอ


โดย : Ubon Ratchathani     อับโหลดวันที่ : 10/1/2015 7:23:43 AM

 เอกสารการกำหนดตำแหน่งการพัฒนาของอำเภอ

10-01-2015การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาของอำเภอ.pptx  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com