เรื่อง :ระเบียบวาระการประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 2/23/2021 1:26:08 PM

 

02-23-2021วาระครั้งที่ 2.pdf  

 

02-23-2021รายงานการประชุม 2.rar"02-23-2021เอกสาร 2 (2).rar"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com